Dobry plan to podstawa.

Roboty wykończeniowe to zdecydowanie jeden z najlepszych etapów. Składa się na to wykonanie instalacji wewnętrznych, przyłączy, podejść, podjazdów i tarasów, ogrodzenia, a także dodatkowej izolacji, mebli, zabudowy czy urządzeń. Każdy krok wymaga odpowiedniego nakładu pracy, a także ilość pracowników. Im mniej osób zajmuje się pracami, tym gorzej, ponieważ termin przesuwa się niekiedy kilkakrotnie w przód. W tym przypadku liczy się zaangażowanie, dokładność, precyzja, ale także umiejętność pracy w zespole. Budowa domu to zdecydowanie wydarzenie, które wymaga zdecydowanych poleceń, ale także współpracy między personelem. Każdy jest uzależniony od drugiej osoby, a ponoszenie konsekwencji również odbywa się grupowo. Zamontowanie hydrauliki zajmuje do 2 tygodni, tak samo jak elewacja na gorąco, czy układanie glazury. Wylewki, armatura do 10 dni, zaś najkrócej elektryka i układanie paneli drewnianych. Ważne jest dlatego, aby kierownik budowy posiadał harmonogram prac, ze względu na konieczność rozplanowania kolejności wykonywanych czynności.

Od stanu zero do prawdziwego domu.

building house on blueprints with worker – construction project

Powszechnie mówi się, że niektóre przedsięwzięcia wymagają odpowiednich kroków. Zdają sobie sprawę z tego osoby, które marzą o własnych czterech ścianach. Niepodważalnie, budowa domu tego wymaga.  Etapy wymagają określonego harmonogramu, jednak trzeba się liczyć, że terminy potrafią wydłużyć się w czasie, co jest uwarunkowane różnymi czynnikami. Niejednokrotnie niezależnymi od człowieka. Stan zerowy wymaga prac ziemnych, fundamentowych, wykonania piwnicy. Trwa od dwóch tygodni do miesiąca. Stan surowy otwarty to prace związane z wykonaniem stropów, kominów, więźby, dachu, betonowanie schodów,  także wznoszenie ścian. Trwa to do czterech miesięcy. Kolejne punkty wymagają większego nakładu pracy, co wiąże się również z koniecznością zwiększenia liczby pracowników odpowiedzialnych za wykonanie każdego zadania zapisanego w harmonogramie. Niekiedy, czynności należy powtórzyć, jednak aby cieszyć się dokładną konstrukcją, która jest podstawą do dalszych etapów remontowych, trzeba to przeczekać. Roboty wykończeniowe to zdecydowanie jeden z lepszych elementów budowy, ponieważ mamy przekonanie, że odbiór kluczy zbliża się z każdym dniem. Z upragnieniem wyczekujemy tego momentu, gdy wreszcie swobodnie rozsiadamy się w własnych czterech ścianach.