Glejta oraz magnezja daja szybsza wulkanizacje niz tlenek cynkowy

Glejta oraz magnezja dają szybszą wulkanizację niż tlenek cynkowy, który jednak w obecności kwaśnych przyśpieszaczy jest najlepszym aktywatorem. Tlenek cynkowy zastosowany tylko jako aktywator daje największą wytrzymałość na rozciąganie u największy moduł przy użyciu 1,25 części na 100 części wagowych GR-S; aby jednak uzyskać maksymalną odporność na starzenie, należy użyć go nie mniej niż 4,5 części wagowych. Glejta daje najlepsze wyniki, jeżeli jest użyta razem z dwusiarczkiem benzotiazylu. Użyta z małą ilością siarki daje dobrą odporność na działanie ciepła. Moduł otrzymanych materiałów jest wysoki i równomierny, kruchość jest minimalna, wytrzymałość zaś na rozdzieranie ulega znacznej poprawie. GR–S zawiera od 3 do 6% kwasów tłuszczowych. Zależność wydłużenia od czasu wulkanizacji na kwas stearowy, przy sporządzaniu więc mieszanek dodaje się go tylko w niewielkich ilościach. Według Vila dobrymi przyśpieszaczami są również dwutlokanbaminiany. Na podstawie zdobytych doświadczeń działanie poszczególnych przyśpieszaczy w mieszankach GR-S przedstawia się w sposób następujący: 1. Najlepszymi przyśpieszaczami uniwersalnymi są: dwusiarczek dwubenzotiazylu oraz merkaptobenzotiazol. 2. Najlepszymi, szybko działającymi przyśpieszaczami są dwusiarczki czterometylotiuramu. 3. Bardzo czynnymi przyśpieszaczami są dwutiokarbaminiany. 4. Ostatnie dwa typy Są stosowane jako przyśpieszacze drugorzędne obok tiazoli. 5. Dwufenyloguanidyna jest nieaktywna. 6. Przyspieszacze aldehydoaminowe mogą znaleźć zastosowanie. [patrz też: wylewka samopoziomująca wydajność , brico depot puławy , brico inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico inowrocław wylewka samopoziomująca wydajność