Istnieje poglad, ze starzenie GR, S pod wplywem ciepla jest równiez wynikiem dzialania kilku czynników

Istnieje pogląd, że starzenie GR, S pod wpływem ciepła jest również wynikiem działania kilku czynników. Między innymi należą do nich: a. Nietrwałość samego polimeru GR-S. b. Działanie sadzy na GR-S. c. Pewien wpływ, który może wywierać siarka lub związki siarki oraz zmiękczacze dodane do mieszanki. Massie i Warner wykazali, że każda mieszanka ulega daleko. idącym zmianom nawet bez dodania dalszych środków wulkanizujących. Uważają oni, że histereza oraz odporność na działanie ciepła zależą na ogół od stanu wulkanizacji. Shelton i Winn zauważyli, że twardnienie wulkanizowanego GR-S podczas ogrzewania w bombie tlenowej do temperatury 800C było niezależne od obecności tlenu i zachodziło w równym stopniu w obecności azotu. Prowadząc jednak starzenie w temperaturze 1000C zauważono, że wzrost modułu jest wywołany głównie obecnością tlenu. Całkowicie inne wyniki uzyskali Sturgis, Baum i Vincent . Badania ich wykazały, że ogrzewanie wulkanizatów do 1000C w obecności azotu powodowało większe twardnienie niż ogrzewanie w obecności tlenu. Zauważyli oni dalej, że aktywność przyśpieszacza posiada niewielki wpływ na stabilność cieplną . Zwijanie kauczuku syntetycznego w bele. materiału 1; 0 znaczy na odporność na kruszenie się materiału pod wpływem ciepła; zawartość siarki wywierała pewien niewielki, wpływ. Niemniej jednak badacze doszli do wniosku, że mieszanki GR-S z siarką są nietrwałe i polecili stosować do wulkanizacji środki nie zawierające siarki, jak na przykład dwunitrobenzen. [więcej w: brico jarosław , olx łódź , brico brzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico jarosław olx łódź