Osprzet naciagowy z urzadzeniami blokujacymi

Osprzęt naciągowy z urządzeniami blokującymi. Osprzęt naciągowy stanowią urządzenia mające za zadanie przejęcie siły naciągowej cięgien, zamocowanych w uchwytach, i przekazanie jej na elementy nośne poprzeczne (poziome lub pionowe) konstrukcji oporowej. Elementy czynnego osprzętu naciągowego marą dodatkowe zadanie umożliwienia uchwycenia ich przez prasą, w celu dokonania naciągu i stabilizacji siły. Z elementami osprzętu biernego współpracują zazwyczaj zwalniacze siły naciągowej. Tak zdefiniowany osprzęt jest niezbędny tylko w niektórych systemach urządzeń naciągowych stosujących zespołowe naprężanie wiązek strun, a mianowicie w systemach scharakteryzowanych w punkcie 6. 3. W systemach naciągu pojedynczych drutów osprzęt naciągowy jest zbędny, gdyż uchwyty tych drutów opierają się bezpośrednio na elementach poprzecznych konstrukcji oporowej. W systemie naciągu wiązek drutów o dużej sile sprężającej rolę osprzętu spełniają jar zma złożone z blach, obejmujące słupy oporowe oraz tworzące gniazda do zainstalowania pras naciągowych. W tym systemie cięgła płaskie jarzma łączą się z głowicami oporowymi uchwytów strun. Końce płaskich jarzm, połączone są śrubami z systemem poprzecznych blach, tworzących razem z przekładkami grzebieniową głowicę pozwalającą na przeprowadzenie przez nią drutów zakotwionych w uchwytach, opierających się na głowicy za pośrednictwem blachy czołowej. [hasła pokrewne: brico braniewo, mrówka aleksandrów łódzki, galeco stal ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo galeco stal mrówka aleksandrów łódzki