Przenikanie gazów przez szklo

Odprężenie jest dla kształtek budowlanych jednym z podstawowych czynników w ich technologii. Kontrola gotowych wyrobów powinna odbywać się w wytwórni. Kształtki, po przejściu przez strefę odprężenia, powinny przejść pod strumień zimnego powietrza; w wyniku nagłej zmiany temperatury złe sztuki pękają. Przenikanie gazów przez szkło związane jest z dokładnością wytopu masy szklanej, ilością wad powierzchni szkła i jego wewnętrznej struktury. Właściwość ta ulega zmianom również pod wpływem temperatury. Dla budownictwa sprawa ta nie stanowi problemu. Współczynniki dyfuzji gazów przez szkło są tak małe w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, że można szkło uważać za szczelne, a o dyfuzji decydują jedynie szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami szklanymi. Szczeliny te są wypełnione innym materiałem i tylko przez nie mogą dyfundować gazy. [podobne: wiercenie w żelbecie, donepezil, montaż smt ]

Powiązane tematy z artykułem: donepezil montaż smt wiercenie w żelbecie