Cieglo bierne osprzetu naciagowego

Cięgło bierne osprzętu naciągowego, zakończone płaską głowicą, przekazuje siłę naciągu wiązki drutów na konstrukcję oporową za pośrednictwem zwalniacza, złożonego z nieruchomej, wewnętrznie nagwintowanej tulei i połączonej z nią gwintem tulei zakończonej kołnierzem, na którym opiera się łożysko oporowe. W celu zwolnienia siły naciągowej należy pokręcać kołnierzem. Ruch obrotowy kołnierza powoduje przesuwanie się tulei w stosunku do nieruchomej tulei, w granicach przewidzianego skoku S. Łożysko oporowe przeciwdziała powstawaniu tarcia między głowicą i kołnierzem. W przypadku konieczności jednoczesnego zespołowego zwalniania siły naciągowej w kilku wiązkach, należy połączyć działanie kilku zwalniaczy, zgodnie ze schematem podanym na rys 6. 22-. Zwalniacze śrubowe indywidualne, zamontowane pod wszystkimi cięgłami osprzętu naciągowego, są połączone wspólnym łańcuchem 1, obejmującym kołnierze z poszczególnych zwalniaczy, ukształtowane, jako koła zębate. Przez pokrącenie kolby, za pośrednictwem koła zębatego oraz łańcucha uruchomione zostają jednocześnie wszystkie zwalniacze. Cięgło bierne, zakończone głowicą, przekazuje siłę naciągową za pośrednictwem poduszki hydraulicznej. Poduszka ta połączona jest z pompą śrubową przewodem 6, zaopatrzonym w zawór. Pompa służy do napełniania poduszki olejem, w celu wykonania jej suwu powrotnego przed zabiegiem naciągania strun. [patrz też: metalzbyt gdańsk, brico barlinek, mrówka aleksandrów łódzki ]

Powiązane tematy z artykułem: brico barlinek metalzbyt gdańsk mrówka aleksandrów łódzki