Czyste mieszanki GR-S bez napelniaczy

Do zmiękczaczy tych należą aromatyczne frakcje ropy naftowej, ekstrakty ze smoły węglowej, bitumy oraz żywice kumaronowe. Stosowany jest również w tych celach dodatek kauczuku regenerowanego. Dodatki tych materiałów na ogół nie polepszają wytrzymałości na rozciąganie, zwiększają jednak wydłużenie i wytrzymałość na rozdzieranie. Z GR-S nie można otrzymywać mieszanek o dużej miękkości a zarazem o dużej wytrzymałości, gdyż nie zawierają one aktywnych napełniaczy polepszających ich własności fizyczne. Materiały miękkie otrzymuje się z GR-S w ten sposób, że najpierw dodaje się całkowitą ilość aktywnego napełniacza, a dopiero potem zmiękczacze; zastosowanie takiego sposobu postępowania powoduje to, że otrzymane produkty wykazują zbyt duże płynięcie. Czyste mieszanki GR-S bez napełniaczy posiadają tak słabe własności fizyczne, że nie nadają się do użytku i muszą być wzmacniane dodatkiem aktywnych napełniaczy . Najważniejszym napełniaczem stosowanym do mieszanek GR-S są sadze. Pomijając już bieżniki opon, większość artykułów wykonanych z GR-S zawiera więcej sadzy niż podobne wyroby z kauczuku naturalnego. Ostatnio próbowano stosować jednocześnie z sadzą białe typy napełniaczy. Najczęściej stosowanym rodzajem sadzy jest sadza piecowa. Jest to stosunkowo nowy gatunek sadzy, którego produkcję niezmiernie rozwinięto, aby pokryć jego zapotrzebowanie do mieszanek GR-S. [patrz też: metalzbyt gdańsk , bricoman jaworzno godziny otwarcia , brico braniewo ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo bricoman jaworzno godziny otwarcia metalzbyt gdańsk