Kawitacja

Kawitacja 1. Wprowadzenie Kawitacja polega na tworzeniu się w obszarze płynącej cieczy przestrzeni wypełnionych parą tej cieczy. Wyzwolone z obszaru ciekłego cząsteczki w postaci pęcherzyków pary bombardują ściany ograniczające płynącą ciecz, wnikają w. ich wgłębienia (rysy, pory) i niszczą spoistość materiału. Niszczące działanie kawitacji jest tym intensywniejsze: 1) im rozmiary cząsteczek są mniejsze oraz im lepkość cieczy jest mniejsza (ciecze ruchliwe łatwiej wnikają we wgłębienia ścian metalowych), 2) im ciśnienie jest większe, ponieważ tym głębiej i szybciej ciecz wnika w pory materiału, 3) im temperatura cieczy jest wyższa, ponieważ ze wzrostem temperatury podnosi się ciśnienie parowania, co przyczynia się do wzmożonego tworzenia się pęcherzyków pary wodnej. Zjawisko kawitacji należy odróżniać od zjawisk korozji i erozji metali. Korozja metali jest wywołana wyłącznie procesami chemicznymi. i elektrolitycznymi; podobieństwo do przebiegu kawitacji zachodzi przy działaniu korozyjnym cieczy poddanej szybkozmiennym drganiom ciśnienia. Erozja metali polega na ścieraniu powierzchni ścian metalowych przez ciała stałe unoszone przez płynącą ciecz. [hasła pokrewne: brico ciechanów, metalzbyt gdańsk, bricoman biala podlaska ]

Powiązane tematy z artykułem: brico ciechanów bricoman biala podlaska metalzbyt gdańsk