Kazda z poduszek hydraulicznych jest kontrolowana wlasnym manometrem Mi M2

Każda z poduszek hydraulicznych jest kontrolowana własnym manometrem Mi M2, M3 oraz jest połączona z układem przewodami, na których są zainstalowane zawory odcinające Zl Z2 Z3. Zawór Zo odcina cały układ od pompy P. Przed rozpoczęciem naciągu poszczególnych wiązek doprowadza się tłoki do założonego położenia (przesunięcie h). Uzyskanie przesunięcia tłoka w, poduszce I dokonuje się przez tłoczenie oleju pompą P przy otwartych zaworach Za i Zl oraz zamkniętych zaworach Z2 i Z3. Po uzyskaniu przesuwu h zamyka się zawór, prowadząc dalej analogicznie nastawienie tłoków poduszek II i III. Po wykonaniu naciągu wiązek przy zamkniętych zaworach Z2 iZ3 uzyskuje się kontrolę efektywnych sił w poszczególnych wiązkach po stronie biernej stanowiska produkcyjnego przez pomiar ciśnienia oleju manometrami Mi M2 i M3. Ponieważ manometry są połączone bezpośrednio z komorami ciśnieniowymi A poduszek hydraulicznych, możliwa jest stała kontrola aktualnych sił w trakcie trwania całego procesu produkcyjnego. W ten sposób urządzenie umożliwia zrealizowanie funkcji określonej w punkcie a). [przypisy: wylewka samopoziomująca wydajność, świadectwo energetyczne 2015, metalzbyt gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: metalzbyt gdańsk świadectwo energetyczne 2015 wylewka samopoziomująca wydajność