Mieszanki o malej zawartosci siarki wykazuja na ogól lepsza stabilnosc cieplna

Neal i Ottenhoff stosując wyłącznie przyśpieszacze MBT-DPGl stwierdzili, że użycie szybko działających przyśpieszaczy oraz małego dodatku siarki umożliwia otrzymanie wulkanizatów GR-S o dobrej stabilności cieplnej. Massfe oraz Warner zaobserwowali, że tak zwane przyśpieszacze uporczywe, jak na przykład merkaptobenzotiazol, wywołują ciągły wzrost modułu wraz ze wzrostem czasu wulkanizacji; wtedy, gdy użyje się przyśpieszaczy nieuporczywych ,jak na przykład dwutiokarboamindanu. Zjawisko to występuje w niewielkich tylko rozmiarach. Mieszanki o małej zawartości siarki wykazują na ogół lepszą stabilność cieplną niż popularne typy mieszanek. Juve oraz Garvey wykazali, że przy użyciu siarczku czterometylotiuramu szybkość łączenia się siarki z GR-S w warunkach wulkanizacji jest większa aniżeli przy użyciu MBT-DPG. Przypuszczają oni, że tego rodzaju przyśpieszacze dające płaską krzywą wulkanizacji powodują szybkie i całkowite związanie siarki; materiał otrzymany przy użyciu tych przyśpieszaczy nie zawiera więc wolnej siarki, która przy ogrzewaniu mogłaby powodować dalszą wulkanizację, co prowadzi do twardnienia i kruszenia się materiału. Stwierdzili oni, że przy użyciu siarczku czterometylotiuramu produkty przewulkanizowane posiadały lepszą stabilność cieplną niż produkty niedowulkanizowane. [patrz też: brico jarosław , olx łódź , brico brzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico jarosław olx łódź