Najczesciej stosowanym schematem konstrukcyjnym jest zastosowanie mimosrodowo sciskanych belek podluznych, przenoszacych w pelni sciskanie i moment zginajacy

Najczęściej stosowanym schematem konstrukcyjnym jest zastosowanie mimośrodowo ściskanych belek podłużnych, przenoszących w pełni ściskanie i moment zginający. Jako elementy ściskane mimośrodowo stosuje się albo zagłębione w gruncie żelbetowe belki dwuteowe, z których wystają nad posadzką pionowe kozły oporowe, albo zagłębione koryta żelbetowe, zamykające przestrzeń roboczą toru naciągowego. Tory w postaci zagłębionych koryt daję najmniejszy mimośród siły sprężającej, powoduję jednak znaczne trudności w wykonywaniu operacji technologicznych na takim stanowisku. Przy stosowaniu długich torów, znaczne efekty ekonomiczne daje konstruowanie bloków fundamentowych na palach. Tory naciągowe przenośne znalazły zastosowanie, jako: – urządzenia laboratoryjne do wykonywania doświadczalnych elementów strunobetonowych, – urządzenie oporowe w produkcji drobnowymiarowych elementów strunobetonowych, – urządzenia produkcyjne, poligonowe sytuowane w są siedztwie budowy o niewielkim zapotrzebowaniu na prefabrykowane elementy sprężone. Rozróżnia się dwa podstawowe schematy statyczne konstruowania przenośnych torów naciągowych, a mianowicie konstrukcje belkowe, osiowo ściskane oraz konstrukcje bez momentowe Trzecią grupę konstrukcji przenoszących wstępny naciąg strun stanowią formy oporowe. Z uwagi na sposób przenoszenia siły sprężającej rozróżnia się: – formy zginane, w których siłę sprężającą przenosi konstrukcja dna formy (podkład) takie formy są stosowane przede wszystkim do produkcji elementów płytowych (mimośrodowe ściskanie podkładu), – formy osiowo ściskane stosowane przede wszystkim do-produkcji elementów typu prętowego; siłę sprężającą przenoszę wówczas boki formy. Ze względu na funkcję stosuje się następujące rodzaje form oporowych: – formy pojedyncze (dla jednego elementu), stosowane przede wszystkim do produkcji elementów ciężkich o dużej długości – formy bateryj ne wzdłużne, stosowane przy produkcji krótkich elementów, – formy bateryjne poprzeczne dla drobnych elementów prętowych 6. [podobne: brico braniewo, brico hrubieszów, cena betonu b25 ]

Powiązane tematy z artykułem: brico braniewo brico hrubieszów cena betonu b25