Po zablokowaniu w ten sposób osiagnietej sily naciagowej, prasa przenosi sie na sasiedni tor naciagowy

Po zablokowaniu w ten sposób osiągniętej siły naciągowej, prasą przenosi się na sąsiedni tor naciągowy. Zwolnienia naciągu po stwardnieniu betonu tj. sprężenie elementów dokonuje się przy użyciu tej samej prasy, przez ponowne ustawienie jej na jarzmie naciągowym i wywarcie siły rozciągającej o wartości umożliwiającej odciążenie nakrętki blokującej i odkręcanie jej o kilka zwoi. Ponieważ ruch powrotny prasy może być dowolnie regulowany, istnieje możliwość bardzo łagodnego sprężenia elementu. Dodatkowo prasą można wykorzystywać do cofania w położenie zerowe ciężkiego jarzma naciągowego. Prasą CUN-270 charakteryzują następujące parametry siła naciągowa 2700 kN i suw roboczy 850 mm. W obydwu wersjach systemu jednoczesnego naciągu wszystkich strun stanowiska produkcyjnego (p. 6. 3. 5) konstrukcja lewarów hydraulicznych wbudowanych lub przestawnych jest podobna do konstrukcji pras typu CUN-270. 6. 4. 4. Zwalniacze naciągu wiązek spręż ających Zadaniem zwalniaczy naciągu jest powolne, stopniowe przekazywanie siły sprężającej z cięgieł na beton elementów. W celu zwolnienia naciągu niezbędny jest powrotny ruch cięgieł osprzętu naciągowego o skok równy sumie następujących odkształceń sprężystych: – odkształcenie sumaryczne elementów strunobetonowych w jednym ciągu produkcyjnym, spowodowane sprężeniem betonu, – okręcenie sprężyste swobodnych odcinków drutów pomiędzy tarczami rozdzielczymi kolejnych form oraz odcinków końcowych między uchwytami i czołowymi tarczami rozdzielczymi, – skrócenie sprężyste drutów spowodowane ich poślizgiem na końcach elementów. [patrz też: mrówka aleksandrów łódzki, wylewka samopoziomująca wydajność, brico ciechanów ]

Powiązane tematy z artykułem: brico ciechanów mrówka aleksandrów łódzki wylewka samopoziomująca wydajność