Technika sporzadzania mieszanek GR-S z sadza rózni sie od powszechnie stosowanej

Technika sporządzania mieszanek GR-S z sadzą różni się od powszechnie stosowanej. Mieszanie GR-S z sadzą jest bardzo ważnym procesem, gdyż polepszenie własności fizycznych mieszanki zależy od stopnia rozproszenia napełniacza, a jak wiadomo, sadzę jest bardzo trudno rozprowadzić równomiernie w materiale. Jako pierwszy stopień mieszania stosuje się sporządzanie przedmieszek. Mieszanie przeprowadza się zwykle w mieszarkach zamkniętych. W niektórych wypadkach stosuje się kilkakrotne dodawanie sadzy w pewnych odstępach czasu. Jednak przy sporządzaniu mieszanek tego typu, który stosuje się na bieżniki opon, GR-S oraz sadzę miesza się w ciągu mniej więcej 35 minut, po czym materiał przepuszcza się przez ściśnięte walce i pozostawia w tym stanie na przeciąg około 24 godzin. Po upływie tego czasu znów ,poddaje się go walcowaniu, . przy czym dodaje się pozostałe składniki, co już nie nasuwa żadnych trudności. Siarkę dodaje się w zwykły sposób w ostatnim Własności GR-S w porównaniu z kauczukiem naturalnym. [więcej w: wylewka samopoziomująca wydajność , brico depot puławy , brico inowrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: brico depot puławy brico inowrocław wylewka samopoziomująca wydajność