W przypadku stwierdzenia wyraznej róznicy miedzy silami w poszczególnych wiazkach drutów

W przypadku stwierdzenia wyraźnej różnicy między siłami w poszczególnych wiązkach drutów, dokonać można wyrównania (uśrednienia) tych sił przez otwarcie zaworów Zl Z2 i Z3 przy zamkniętym zaworze Zo – punkt b). Jeżeli po wyrównaniu sił okaże się, ze odchyłka przekracza dopuszczalne granice tolerancji, uzyskuje się sprowadzenie siły do stanu złożonego przez dopompowanie lub upust oleju z poszczególnych poduszek przy otwarciu wszystkich zaworów. Podobną regulację sił w poszczególnych wiązkach zbrojenia można wykonywać w określonych fazach procesu produkcyjnego. W ten sposób urządzenie spełnia funkcję określone w punkcie c). Warunek łagodnego przekazania sił naciągowych na beton – sprężanie elementów zostaje spełniony przez zwolnienie sił powolnym upustem oleju z poduszek prozy użyciu zaworu Z. Przy sprężaniu elementów następuje przesunięcie wszystkich form w kierunku strony czynnej stanowiska produkcyjnego i odpowiadające sprężys temu skróceniu betonu elementów i swobodnych odcinków drutów. Powrót wszystkich form do pozycji wyjściowej punkt d) można uzyskać w trakcie wykonania przesunięcia (h) tłoków w poduszkach olejowych. Dla uzyskania tego efektu konieczne jest odpowiednie połączenie form między sobą i związanie skrajnej formy z cięgłami osprzętu naciągowego wiązki. [więcej w: brico ciechanów, olx radom, metalzbyt gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: brico ciechanów metalzbyt gdańsk olx radom