Wspólczynnik kawitacji

Współczynnik kawitacji Ustalona doświadczalnie zależność między prędkością Co, zachodzącą. przy kawitacyjnym natężeniu przepływu, przy którym występuje nagłe załamanie się charakterystyki przepływu, a wysokością ssania H, stanowi podstawę przewidywania niebezpieczeństwa kawitacji dla pomp wolno- i średniobieżnych. W pompach szybkobieżnych ustalenie zaczątku kawitacji nie -jest tak proste. Na podstawie badań modelowych H. B. Taylora i L. F. Moodyego (1922 r. ) oraz własnych dociekań D. Thoma ogłosił (1925 r. ) następującą tezę: Spadek ciśnienia ~h między krawędzią wlotową łopatki a miejscem narażonym na kawitację jest równy sumie wysokości prędkości na wlocie do wirnika i depresji dynamicznej, a zarazem proporcjonalny do całkowitej wysokości podnoszenia pompy. Określony tym równaniem spadek ~h nazywamy kawitacyjnym spadkiem ciśnienia. , a współczynnik proporcjonalności (j – współczynnikiem kawitacji. Wartość liczbowa współczynnika (J stanowi miarę wrażliwości pompy na kawitację. f. [patrz też: świadectwo energetyczne 2015, brico ciechanów, brico brzeg ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg brico ciechanów świadectwo energetyczne 2015