Wulkanizowane materialy otrzymane z GR-S

Wulkanizowane materiały otrzymane z GR-S są bezsprzecznie bardziej odporne na starzenie spowodowane przez utlenianie. Mają one jednak poważne wady, mianowicie małą sprężystość oraz właściwość twardnienia pod działaniem ciepła. Słaba sprężystość powoduje, że materiał posiada dużą histerezę, o w konsekwencji prowadzi do nadmiernego zagrzewania się materiału pracującego pod dużymi naprężeniem. Zagadnienie twardnienia, a z kolei kruszenia się materiałów pod działaniem ciepła; było przedmiotem szerokich badań, gdyż zjawisko to wywiera uje I ny wpływ na opony oraz dętki sporządzane z GR-S, powodując ich przedwczesne niszczenie. Ogólnie biorąc działanie ciepła na GR-S powoduje to, że materiał staje Si mniej rozciągliwy, twardszy i bardziej kruchy oraz posiada bardzo duży moduł. Wraz ze spadkiem rozciągliwości zmniejsza się również wytrzymałość na rozciąganie , wytrzymałość na rozdzieranie. Według Massie i Warnera , zwiększenie temperatury starzenia o 10°C powoduje prawie dwukrotne pogorszenie się tych własności. Zupełnie inaczej zachowuje się w podobnych wypadkach kauczuk naturalny; poddany ciągłemu ogrzewaniu nie twardnieje, lecz ulega depolimeryzacji i staje się bardziej miękki. Starzenie się kauczuku naturalnego pod wpływem ciepła jest sumarycznym wynikiem depolimeryzacji, utleniania i dalszej wulkanizacji. Stopień pogorszenia się własności kauczuku naturalnego zależy zwykle od ilości siarki, od typu przyśpieszacza oraz od użytych przeciwutleniaczy. [przypisy: galeco stal , brico barlinek , bricoman biała podlaska godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: brico barlinek bricoman biała podlaska godziny otwarcia galeco stal